Dalibor Chatrný

D.Chatrný  byl významný český výtvarník, uznávaný konceptuální umělec – malíř, grafik, který byl celý život úzce spjat s městem Brnem. Narodil se 28. 8. 1925 v Brně. Po maturitě na 1.státní reálce v Brně v r. 1944 studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze /1945-49/. Jeho vyučující byli také Cyril Bouda, Martin Salcman, Josef Sejpka, Karel Lidický, aj. V letech 1949-1953 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze /vyuč: Vladimír Sychra, Vladimír Silovský/.

Od r. 1963 do r. 1986 působil jako pedagog na oddělení propagační grafiky SUPŠ Brno. Od r. 1990-92 vyučoval na Akademii výtvarných umění v Praze, v letech 1992-93 v Ateliéru konceptuálních tendencí na Fakultě výtvarných umění v  Brně a v letech 1992-94 na katedře scénografie na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
Zpočátku se věnoval zejména grafice a klasické kresbě. Od konce 50. let však začal experimentovat s novými materiály, novými formami i tvůrčími postupy, které pak aktivně rozvíjel až do konce svého života. Zemřel 5. července 2012 v Rajhradě u Brna.

Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách nejvýznamnějších galerií naší republiky a v mnoha soukromých sbírkách po celém světě.
Získal řadu ocenění, mimo jiné: Cenu Antonína Procházky  /1960/, Cenu Michaela Ranného za mimořádný přínos pro české výtvarné umění  /2000/, Cenu města Brna za celoživotní dílo /2006/ a Cenu ministra kultury ČR /2007/.