Miroslav Netík

Miroslav Netík se narodil 5. září 1920 v Pekle nad Zdobnicí u Vamberka. Od roku 1924 žije v Brně. V letech 1936 až 1940 absolvoval Školu uměleckých řemesel v Brně u profesorů Petra Dillingera, Emanuela Hrbka, Zdeňka Rossmanna a Františka Süssera. Byl členem Klubu výtvarných umělců Aleš, Bloku výtvarných umělců země moravskoslezské, skupiny Profil /1958-1970/ a od roku 1990 je členem TT klubu Brno. 

Od roku 1946 se zúčastnil mnoha kolektivních výstav v naší zemi i v zahraničí a uspořádal spoustu výstav samostatných. Nejčastějšími motivy jsou válka, příroda, erotika, lidské poklesky, sny a vzpomínky z cest. 
Jeho obrazy jsou zastoupeny ve sbírkách Národní galerie v Praze, Moravské galerii – Brno, v galerii Muzea města Brna, Oblastní galerii ve Zlíně a také v soukromých a veřejných sbírkách v Belgii, Francii, Japonsku, Německu, Rakousku, v USA a jiných.
I když jeho celoživotním zaměřením je především malba,v minulosti se věnoval také ilustraci, vitrážím, art-protisu, keramice a drobným plastikám.


V roce 1967 získal čestné uznání Ministerstva kultury ČSFR za obraz Zánik. V roce 2000 mu byla udělena Cena města Brna za celoživotní přínos výtvarnému umění. V roce 2009 obdržel Cenu Jihomoravského kraje za celoživotní přínos výtvarnému umění.

Miroslav  Netík zemřel 22. 5. 2018.


 

 

Galerie: M. Netík