Lenka Martincová-Červencová

 

    2002-2006    Střední uměleckoprůmyslová škola textilní, Brno - obor: modelování a navrhování oděvů

    2007-2012    Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno - obor: výtvarná výchova a vizuální tvorba se  zaměřením na vzdělávání,   2012 udělen titul Mgr.

   2012 – 2014   Ostravská univerzita, Fakulta umění, magisterský studijní program - ateliér Malba II. / doc. MgA. F. Kowolowski/, 2014 udělen titul MgA.

Od roku 2008 vystavuje na výstavách skupinových i samostatných.

Ve své volné tvorbě se zabývá nejenom malbou, ale také instalacemi, objekty a performancemi.

Přestože se umí pohybovat i v realistických tématech, její tvorba se stále více osvobozuje od vazby na motivy reálného světa, Zajímá ji především barva, směr a způsob nanášení barvy štětcem a velká proměnlivost výsledného dojmu z malby, umožněná změnami dopadajícího světla a také měnícího se zorného úhlu diváka.

Velmi často pracuje se základními geometrickými útvary – čárou, kruhem -  které jsou hlavním stavebním prvkem jejích pláten, nosným tématem jejích obrazů je světlo. Spolu s malbou působení světla dotváří vnitřní harmonii a barevnou kultivovanost jejich děl.