Miroslav Štolfa

Miroslav Štolfa se narodil 11. srpna 1930 v Brně. V roce 1949 zakončil reálné gymnázium maturitou. V letech 1949 -1953 studoval na Masarykově univerzitě v Brně výtvarnou výchovu u prof. Eduarda Miléna, B.S. Urbana a  Vincence Makovského. Po dokončení vysokoškolského studia  vyučoval výtvarnou výchovu na Středních pedagogických školách v Boskovicích a Tišnově a na Střední knihovnické  škole v Brně.  V roce 1965  byl jmenován docentem malby  na katedře výtvarné teorie a výchovy  Filozofické fakulty UP v  Olomouci. V letech 1978 – 1983 vyučoval malbu na katedře  estetické výchovy PF MU v Brně. Do roku 1993 vedl malířský  ateliér  Fakulty výtvarných umění VUT v Brně.
Od roku 1955  vystavoval svoje obrazy na samostatných i  skupinových výstavách po celé naší republice i v zahraničí. Věnuje se hlavně malbě - olejem, akvarelem, temperou, kresbě pastelem, uhlem, tuší, grafice. Velmi známé jsou i jeho artprotisy. M. Štolfa žije a pracuje v Brně.
Charakteristickým námětem jeho tvorby je tzv. civilizační problematika, okouzlení technickými vynálezy, ale i jejich možná hrozba pro osudy lidí i přírodu.

Byl zakládajícím členem skupiny Parabola  /r. 1962/,  členem Svazu československých /později českých/  výtvarných umělců. Od r. 1990 je členem Unie výtvarných umělců a TT klubu výtvarných umělců a teoretiků.

Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Galerie muzea města Brna, Muzea umění v Olomouci, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Albertiny Wien, Ministerstva kultury ČR, Musea Bochum, Univerzity Palackého Olomouc, VUT v Brně aj.
Jeho obrazy zdobí i mnohé soukromé sbírky v České republice, Francii, Německu, Itálii, Rakousku, USA.
V r. 1998 získal hlavní cenu na Středoevropském bienále kresby v Plzni.
V r. 1999 mu byla udělena Cena města Brna za celoživotní malířskou tvorbu.

V. r. 2011 převzal za přínos v oboru výtvarného umění Cenu Jihomoravského kraje.

Miroslav Štolfa zemřel 26. února 2018.