Jiří  Hadlač

Narodil se 8. září 1927 v Divíně na Slovensku. Zemřel   15.srpna 1991 ve Velkých Opatovicích.

Po skončení války se s rodiči přestěhoval do Velkých Opatovic a začal studovat malbu a grafiku na Masarykově univerzitě v Brně u profesorů Fr. Doubravy, V. Makovského, Ed. Miléna a B. S. Urbana. Až do začátku šedesátých let, kdy odešel do Brna, byly jeho život a dílo pevně spjaty s Velkými Opatovicemi a s celou Malou Hanou.

Od roku 1950 se účastnil spousty skupinových výstav v naší republice i v zahraničí. Měl také mnoho výstav samostatných.

V roce 1964 podnikl studijní cestu do USA, kde se seznámil mimo jiné s pop-artem a získal nové náměty pro svoji tvorbu.

Po srpnu 1968 působil jako pedagog na Pedagogické fakultě brněnské univerzity, kde v      r.1975 získal titul docenta.

Věnoval se jak volné grafice – dřevorytům, tak grafice užité – plakátům, výtvarnému řešení expozic, ilustracím, tvorbě Ex-libris, asamblážím a montovaným plastikám. Neopomenutelná je jeho naprosto originální umělecká knižní vazba, která si získala i mezinárodní věhlas. Jeho dřevoryty jsou neodmyslitelnou součástí každé publikace moderní české grafiky. Dílo Jiřího Hadlače se nachází v mnoha významných galeriích, detailněji ho dokumentuje Moravská galerie v Brně.

Ceny:

1964 – Cena městského národ. výboru v Brně na Bienále užité grafiky v Brně

1965 – Krajská cena Antonína Procházky

1965, 1969 – Cena nakladatelství Blok

1966 – Cena za grafiku na mezinárodní výstavě ve Slovenj Gradci /Slovinsko/

1967 – II. cena na mezinárodní výstavě dřevorytu a dřevořezu v Banské Bystrici

1967, 1968 – I. cena v soutěži Brněnský plakát

1968 – Cena ministra zahraničí za cyklus "Život bojovníka" na Bienále grafiky v Tokiu

1973 – Stříbrná medaile na Mezinárodní výstavě ex-libris v Malborku /Polsko/

1985 – Cena za experiment na V. Trienále umělecké knižní vazby v Praze