Věra Krumphanzlová

Akademická malířka, grafička, ilustrátorka, redaktorka, kurátorka. Narozena 6. 12. 1946 v Praze.
Členka Jednoty umělců výtvarných v Praze, FF16 (Francouzská frakce),  AJV (Asociace jihočeských výtvarníků)

Vystudovala v Železném Brodě Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou (SUPŠS) a v Praze Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (VŠUP). Studovala kaligrafii (nauka o písmu) a sumii (nauka o japonské tušové malbě) na Japonské ambasádě a v Japonsko-české společnosti v Praze.

Podílela se na vzniku česko-francouzského celovečerního kresleného filmu "Divoká planeta". Pracovala v rozhlase, v televizi, jako výtvarná redaktorka a kmenová ilustrátorka několika deníků a časopisů (např. Sluníčko, ABC, Ohníček, Lidová demokracie, Naše rodina, Mladá fronta), ilustrovala cca 35 knih a učebnic, navrhla přes 100 obalů na CD a MC, loga, plakáty aj.  V roce 1996 - 2000 pracovala jako kurátorka a vedoucí galerie Chodovská tvrz v Praze, jako manažer a architekt projektů Kongresového centra Praha (2000 - 2008)

Získala mnohá významná mezinárodní (Francie, Itálie, Japonsko, Německo) i česká ocenění za grafickou tvorbu a ilustrace.

Realizovala cca 160 samostatných výstav. Galerie, muzea a soukromé sbírky mají ve svém majetku její grafickou i malířskou tvorbu (Národní galerie v Praze, Berlín, Mnichov, Cham, Furth im Wald, Regensburg, Amsterdam, Haarlem, New York, Oxford, Nagasaki, Tokio, Nancy, Paříž, (Itálie) Arezzo, (Švýcarsko) Ženeva, aj.

Žije a pracuje v Praze.