Karel  Veleba

            Akademický malíř a grafik – textilní výtvarník.

Narodil se 24. 9. 1931 ve Starém Městě u Uherského Hradiště, zemřel 29. 12. 2012 v Brně ve věku 81 let.

V letech 1948 – 1951 studoval na Škole uměleckých řemesel a na Vyšší průmyslové škole textilní v Brně. V letech 1951 – 1956 studoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze u prof. A. Kybala a profesora A. Fišárka. Po absolutoriu nastoupil jako návrhář v Textilní tvorbě a po jejím zrušení nastoupil do funkce detašovaného ateliéru n. p. Tiba v Brně.  Už v roce 1960 začal vyučovat návrhářství jako profesor na Střední průmyslové škole

textilní v Brně, kde pracoval až do 90-tých let, než odešel do důchodu. Po celou dobu zůstal aktivním malířem a výtvarníkem.

Byl členem tvůrčí skupiny Parabola /od r. 1962/, členem Sdružení Q Brno a SČSVU. Od roku 1957 vystavoval svoje díla na mnoha skupinových i samostatných výstavách u nás i v zahraničí.

Galerie: K. Veleba

Tato fotogalerie je prázdná.